Muda – sau „Ce-am avut și ce-am pierdut!”

Scurt extras din viitorul meu curs online: Cele (minim) 7 categorii de PIERDERI inerente din viaţa noastră, cu subtitlul Ghidul vînătorului de comori ascunse.

„Cea mai mare pierdere din lume este diferenţa dintre ceea ce sîntem şi ceea ce am fi putut ajunge.” (Ben Herbster)

„Comorile nu sînt doar cele lăsate de generațiile trecute, îngropate pe insule de corsari nemiloși sau ascunse în firidele necunoscute ale castelelor din povești. Comorile se află mereu în jurul nostru, la îndemîna noastră, doar că, în graba spre rezultate imediate, le ignorăm sau le considerăm prea puțin importante pentru a merita o oarecare atenție. Comorile noastre se află în timpul irosit, în resursele prost gestionate, în faptele redundante și inutile de zi cu zi – care nu sînt vizibile și nu adaugă valoare, deși consumă timp, efort și bani, de cele mai multe ori. Dar pentru a ne recupera comorile ascunse și pentru a renunța să mai contribuim la creșterea lor, trebuie să ne regăsim spiritul de vînători și curajul de a nu ne mai dori doar confortul, indiferent de prețul plătit.
Există trei mari impedimente pe care trebuie să le îndepărtăm din calea noastră, pentru a ne transforma în adevăraţi vînători de comori, fie că este vorba de viaţa noastră profesională, fie de cea personală:

①. La un moment dat ajungem să ne creăm niște obiceiuri, să acționăm în mod automat, ca și cum am fi pe pilot automat, fără să ne mai gîndim la ceea ce facem și fără să ne mai punem întrebări dacă este bine ceea ce facem și dacă nu cumva se putem face lucrurile și altfel – mai plăcut, mai bine sau mai repede. Vînătorul este mereu atent, el are toate simțurile în stare de alertă, pentru a fi mereu pe fază și a sesiza și valorifica cea mai mică oportunitate. Pentru a descoperi comorile ascunse, trebuie să acţionăm cît mai mult timp, pe cît posibil, în mod conştient – adică să putem spune mereu, cu voce tare, în detaliu, ceea ce facem. Efortul de a verbaliza, de a exprima clar, prin cuvinte, fiecare dintre operațiile pe care le facem, va activa atenția și va declanșa procesul de gîndire analitică, astfel încît vom înțelege mai ușor modul în care realizăm lucrurile și cauzele rezultatelor obținute.
②. Dacă lucrăm mai multă vreme în același loc sau dacă facem mai multă vreme același lucru, nu mai vedem ce este în jurul nostru – este ca și cum realitatea (dinamică, în continuă schimbare) ar fi înlocuită cu o imagine statică de fundal, căreia nu îi mai dăm atenție, din moment ce o cunoaștem atît de bine! Pentru a nu omite factorii care pot avea un impact destul de mare asupra noastră sau asupra rezultatelor acțiunilor noastre, este nevoie să reînvățăm să privim lumea în fiecare moment, ca și cînd am vedea-o pentru prima oară. De fapt, trebuie să facem precum vînătorul care observă cu rigurozitate mediul în care se află, pentru a sesiza ți înțelege tot ceea ce îi poate furniza indicii despre locul unde se ascunde trofeul mult dorit, nu doar privește superficial în jur, doar pentru a se orienta pe traseu.
③. Confortul și auto-mulțumirea ne pot diminua capacitatea de a înțelege semnificațiile datelor pe care le urmărim de obicei. Cînd ne simțim satisfăcuți, cînd totul pare să ne meargă din plin cu efort minim, percepția noastră asupra realității este distorsionată din cauza culorilor prea pastelate care ne ridică moralul și încrederea că succesul ne este la îndemînă, dar ne împiedică să fim mereu pe fază pentru a reacționa prompt la eventualele schimbări conjuncturale. Vînătorul de comori este puternic și curajos – el nu se lasă copleșit nici de prea mult bine, nici de prea mult rău. El știe că viața are urcușuri și coborîșuri, că după orice pantă abruptă vine la un moment dat o vale adîncă, dar că niciuna nu este fără de sfîrșit. Așa că perseverează, cîștigurile îi dau încredere să continue, iar pierderile îi testează perseverența, nu îl fac să renunțe.”

[image]

This entry was posted in Imbunatatire, Lean, Training and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *