Curs gratuit la distanţă – LEAN – Cele 7 PIERDERI care ne diminuează PERFORMANŢELE

Curs gratuit la distanţă – LEAN – Cele 7 PIERDERI care ne diminuează PERFORMANŢELE

Pentru cei care au auzit despre Lean şi care vor să afle mai multe despre principiile şi premisele realizării unei transformări Lean în organizaţia din care fac parte, Philean pune la dispoziţie un curs la distanţă de iniţiere, complet gratuit.

Nu uita cele mai costisitoare 6 cuvinte în afaceri: ‘Întotdeauna am lucrat în acest mod.’  (Catherine DeVrye)

Scopul acestui curs gratuit este cunoaşterea şi înţelegerea celor şapte categorii de pierderi posibil de identificat în cazul activităţilor curente, care duc la un consum suplimentar nejustificat de resurse, cu impact negativ asupra performanţelor globale ale organizaţie sau ale persoanei considerate. Prin parcurgerea lecţiilor cursului, se va ajunge la conştientizarea necesităţii şi importanţei identificării şi reducerii pierderilor ce apar pe parcursul oricărei activităţi curente, pentru a putea porni astfel la rezolvarea problemelor cronice din cauza cărora de obicei nu reuşim să obţinem tot ceea ce ne-am dori ca rezultate ale muncii noastre.

Eliminarea a cît mai multora dintre cele 7 categorii de pierderi uzual întîlnite în orice organizaţie duce la reducerea risipei de resurse de toate tipurile (umane, financiare, materiale, de timp etc.). Acest rezultat este dovedit în cazul firmelor private. Iar cine crede că, dacă lucrează într-un ONG sau într-o organizaţie publică (unde pare să nu existe o presiune similară pentru profit şi unele tipuri de performanţe, ca în mediul privat), nu trebuie să se preocupe de reducerea pierderilor, greşeşte fundamental. Mai întîi, pentru că nu s-ar fi intrat în cercul vicios actual (nu există bani, deci dăm oameni afară, aşa că cei rămaşi trebuie să preia sarcinile celor plecaţi, deci scade calitatea serviciilor, deci se reduc alocările bugetare, deci …). În al doilea rînd, pentru că eliminînd pierderile se disponibilizează anumite resurse bugetare, care s-ar putea folosi pentru a îmbunătăţi starea nemulţumitoare din unele domenii, de exemplu: salarii, investiţii, dotări, dezvoltare, etc.

Aşadar reducerea celor 7 categorii de pierderi care ne diminuează satisfacţia faţă de performanţele de la locul de muncă poate fi o soluţie pentru multe din problemele actuale. Vă invit aşadar să parcurgeţi cele 10 lecţii ale acestui curs gratuit la distanţă, care prezintă principiile, avantajele şi modalităţile de identificare ale celor 7 tipuri de pierderi specifice unei organizaţii.

Cursul se adresează tuturor celor care vor să-şi îmbunătăţească performanţele la locul de muncă, cu precădere managerilor şi celorlalţi angajaţi cu responsabilităţi specifice pentru planificarea, controlul, conducerea şi îmbunătăţirea proceselor dintr-o organizaţie.

Atenţie! Cursul nu se referă la pierderi financiare sau la contul de profit si pierderi şi nici nu are legătură directă cu bilanţul contabil,  chiar dacă efectele unora din tipurile de pierderi abordate pot fi cuantificate sub formă de costuri suportate de organizaţie.

Cuprins

Lecţia 1 – Introducere
Lecţia 2 – Despre TPS, Lean şi cultura Lean
Lecţia 3 – Cele 7 categorii de pierderi
Lecţia 4 – Supraproducţia, defecte şi supraprocesarea
Lecţia 5 – Transport şi mişcare
Lecţia 6 – Aşteptare şi stocuri
Lecţia 7 – Cele 7 pierderi în servicii
Lecţia 8 – Categoria a 8-a şi categoria a 9-a de pierderi
Lecţia 9 – Şi acum, că am identificat cele 7 (sau mai multe) categorii de pierderi, ce urmează?
Lecţia 10 – Concluzii

 Disclaimer
Acest curs oferă o prezentare generală a celor 7 categorii de pierderi, dar nu este suficient şi direct aplicabil, indiferent de condiţiile specifice dintr-o organizaţie. Reprezintă doar un punct de plecare în pregătirea persoanelor care doresc să identifice problemele cronice şi să caute soluţii de îmbunătăţire ale proceselor existente. Din această cauză, autorul cursului nu poate fi şi nu va fi în nici un caz şi în nici o împrejurare făcut responsabil pentru eventualele dificultăţi în aplicarea metodelor propuse sau pentru rezultatele insuficiente apărute în timpul de îmbunătăţire a proceselor interne.

Acest curs este complet gratuit şi nu implică costuri sau alte obligaţii ascunse. Este o iniţiativă care face parte din efortul Philean de a susţine extinderea aplicării în România a principiilor îmbunătăţirii continue şi a diminuării risipei de orice tip de resurse.

Pe cei satisfăcuţi de cursul propus şi interesaţi să-şi continue pregătirea pentru a aplica ideile de îmbunătăţire apărute în urma parcurgerii lecţiilor cursului, îi invit să ceară mai multe informaţii despre serviciile posibil de furnizat de Philean sau să se alăture acestui blog, prin propunerea de comentarii şi/sau articole pe temele de interes ale cititorilor.

Pentru a solicita materialele cursului, lăsaţi mai jos un comentariu sau trimiteţi un mesaj cu datele de contact aici.

Nota: Datele de contact furnizate vor fi utilizate cu respectarea confidenţialităţii şi nu vor fi nicicum transmise unor terţi.

Sper că vi se va părea interesant şi util cursul gratuit „LEAN – Cele 7 PIERDERI care ne diminuează PERFORMANŢELE”, fiind doar un punct de pornire pentru cunoaşterea principiilor îmbunătăţirii continue şi pentru iniţierea transformării Lean a organizaţiei din care faceţi parte. Dacă aşa va fi, aştept sugestiile, criticile sau aprecierile în spaţul de mai jos pentru comentarii.

Numai bine,
Cristina

This entry was posted in Imbunatatire, Lean, Training and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

67 Responses to Curs gratuit la distanţă – LEAN – Cele 7 PIERDERI care ne diminuează PERFORMANŢELE

Leave a Reply to Madalina Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *