Curs Lean nou – la distanţă

Pregătesc acum un nou curs online, despre cele 7 pierderi pe care trebuie să învăţăm să le vedem, dacă vrem să obţinem rezultate mai bune în activitatea curentă.

Identificarea celor 7 pierderi uzual întîlnite în orice organizaţie ne permite rezolvarea problemelor cu impact negativ asupra profitului. Cine crede că, dacă lucrează într-un ONG sau într-o organizaţie publică (unde pare să nu existe o presiune similară pentru profit, ca în mediul privat), nu trebuie să se preocupe de reducerea pierderilor, greşeşte fundamental. Mai întîi, pentru că nu s-ar intra în cercul vicios actual (nu există bani, deci dăm oameni afară, aşa că cei rămaşi trebuie să preia sarcinile celor plecaţi, deci scade calitatea serviciilor, deci se reduc alocările bugetare, deci …). În al doilea rînd, pentru că eliminînd pierderile se disponibilizează anumite resurse bugetare, care s-ar putea folosi pentru a îmbunătăţi starea nemulţumitoare din anumite domenii, de exemplu: salarii, investiţii, dotări, dezvoltare, etc.

Deci identificarea şi controlul celor 7 pierderi care ne diminuează satisfacţia faţă de performanţele de la locul de muncă poate fi o soluţie pentru multe din problemele actuale. Vă invit aşadar să mă contactaţi dacă vă interesează să parcurgeţi cele 9 lecţii ale acestui curs online care prezintă principiile, avantajele şi modalităţile de identificare ale celor 7 pierderi specifice unei organizaţii.

Nu uita cele mai costisitoare 6 cuvinte în afaceri: ‘Întotdeauna am lucrat în acest mod.’  (Catherine DeVrye)

Scopul cursului
Scopul cursului este cunoaşterea şi înţelegerea celor şapte categorii de pierderi posibil de identificat în orice organizaţie, precum şi conştientizarea necesităţii şi importanţei de a le cunoaşte, pentru a porni astfel la rezolvarea problemelor cronice din cauza cărora de obicei nu reuşim să obţinem tot ceea ce ne-am dori ca rezultate ale muncii noastre.

Cui se adresează? Cursul se adresează tuturor celor care vor să-şi îmbunătăţească performanţele la locul de muncă, cu precădere managerilor şi celorlalţi angajaţi cu responsabilităţi specifice pentru planificarea, controlul, conducerea şi îmbunătăţirea proceselor dintr-o organizaţie.

Atenţie! Cursul nu se adresează strict persoanelor din departamentele financiar-contabile, iar pierderile ce fac subiectul acestui curs nu se referă la contul de profit si pierderi şi nici nu au legătură directă cu bilanţul contabil, chiar dacă au efecte asupra rezultatelor cuprinse în acestea.

Cunoştinţe preliminare: Nu se cer obligatoriu cunoştinţe preliminare.

Preţ promoţional: 200 lei + TVA

Data de începere: 1 noiembrie 2009

Durata: minim 10 zile (o lecţie pe zi), maxim 30 de zile

Cuprins

Lecţia 1 – Introducere
Lecţia 2 – TPS şi Lean
Lecţia 3 – Cele 7 pierderi
Lecţia 4 – Supraproducţia, defecte şi supraprocesarea
Lecţia 5 – Transport şi mişcare
Lecţia 6 – Aşteptare şi stocuri
Lecţia 7 – Cele 7 pierderi în servicii
Lecţia 8 – Şi acum, că am identificat cele 7 categorii de pierderi, ce urmează?
Lecţia 9 – Concluzii


Disclaimer
Acest curs oferă o prezentare generală a celor 7 pierderi, dar nu este suficient şi direct aplicabil indiferent de condiţiile specifice dintr-o organizaţie. Reprezintă doar un punct de plecare în pregătirea persoanelor care doresc să identifice problemele cronice şi să caute soluţii de îmbunătăţire ale proceselor existente. Din această cauză, autorul cursului nu poate fi şi nu va fi în nici un caz şi în nici o împrejurare făcut responsabil pentru eventualele dificultăţi în aplicarea metodelor sau pentru rezultatele insuficiente apărute în timpul de îmbunătăţire a proceselor interne.

NOTĂ: Pentru înscriere sau informaţii suplimentare, lăsaţi-mi un mesaj cu datele de contact, şi vă voi răspunde în cel mai scurt timp posibil.

P.S. Datele personale nu vor aparea pe blog, fiind folosite doar pentru a vă contacta direct, fără a fi făcute publice sau transferate unor terţi.

This entry was posted in Imbunatatire, Instrumente, Lean, Romania, servicii, Training and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *