3. Oferta generală de auto-cunoaştere şi auto-dezvoltare personală

Training pentru auto-cunoaştere şi auto-dezvoltare personală

Include acţiuni de facilitare dedicate îmbunătăţirii vieţii, performanţelor sau satisfacţiei celor interesaţi.

În orice moment luăm decizii, care au efecte asupra viitorului nostru. Aşa că nu trebuie irosit niciun moment din viaţa noastră, fără să conştientizăm că noi ne influenţăm viitorul prin toate gîndurile, reacţiile, deciziile, comportamentele, acţiunile sau emoţiile noastre. Cursurile propuse în această categorie au apărut din dorinţa de învăţa împreună cu toţi cei interesaţi despre cum ne-ar putea fi mai bine – individual, în familie, la lucru sau în societate.

Orice trainer ştie că nu poate fi credibil, autentic, acceptat de ceilalţi decît dacă iese din paradigma cunoscutului proverb românesc: “Fă ce spune popa, nu ce face popa!”. Fie că vorbim de exemplul personal, fie de „bun simţ”, este evident că totul porneşte de la un set conştientizat de valori personale. Aşa că acum mulţi ani mi-am propus să respect o serie de principii auto-asumate, congruente cu valorile şi credinţele mele, care să-mi permită să trăiesc şi să muncesc cu plăcere. Pe scurt, crezul meu este că tot ceea ce facem poate fi oricînd făcut “mai plăcut, mai bine, mai repede“.

Doar că, pentru a ajunge la acest deziderat, este nevoie să trecem de obstacolele pe care singuri ni le ridicăm în jurul nostru – fie pentru că ignorăm voit o mulţime de semnale sau detalii observate, fie pentru că adesea în mod inconştient alegem să facem mereu ceea ce ştim sau am văzut la alţii, evitînd cu obstinaţie schimbările posibile în viaţa noastră.

Philean vă oferă o serie de acţiuni – de realizat individual sau în grup, la distanţă sau faţă în faţă, care să ne ajute să învăţăm să gîndim mai bine, pentru a vedea cu alţi ochi, din alte perspective, ceea ce ni se pare atît de cunoscut sau atît de neimportant, încît de obicei preferăm să ignorăm sau să amînăm găsirea unor soluţii de îmbunătăţire.

Tematicile propuse în continuare pot fi realizate individual sau într-o succesiune aleasă de fiecare participant, în funcţie de interesele şi de dorinţele proprii:

1.    Auto-cunoaştere

 • Exerciţii de auto-cunoaştere
 • Faţa invizibilă
 • Percepţii şi interpretări ale realităţii
 • Conformism vs. Nonconformism
 • Locul controlului
 • Autenticitate personală
 • Integritate
 • Analiza SWOT personală
 • Rolul în echipă
 • Relaţia cu sine şi relaţiile cu ceilalţi
 • De ce greşim?

2.    Fricile care ne blochează

 • Frica de nesiguranţă
 • Frica de schimbare
 • Frica de eşec
 • Frica de îmbătrînire
 • Frica de a cere ajutor
 • Frica de a greşi
 • Frica de a nu fi perfect

3.    Gîndire

 • Conştientizarea modului de gîndire
 • Gînduri iraţionale
 • Erori de raţionament
 • Erori de logică
 • Gîndire critică
 • Gîndire divergentă vs. gîndire convergentă
 • Gîndire laterală
 • Gîndire pozitivă vs. gîndire negativă
 • Gîndire raţională vs. gîndire iraţională
 • Stereotipuri şi idei preconcepute
 • A vedea ¹ a înţelege?
 • Percepţii şi interpretări ale realităţii

4.    Luarea deciziilor

 • Procesul de luare a deciziilor
 • Stiluri de luare a deciziilor
 • Intuiţie vs. raţiune şi analiză
 • Decizii conştiente vs. decizii inconştiente
 • Decizii individuale vs. decizii de grup
 • Decizii prompte vs. indecizie
 • Decizii corecte vs. erori în luarea deciziilor
 • Instrumente de evaluare a opţiunilor posibile

5.    Comunicare

 • Comunicarea verbală: cuvintele care inspiră, influenţează, manipulează sau şochează în comunicare
 • Informaţii vs. opinii
 • Prezentări în public
 • Comunicare în scris
 • Povestirea
 • Comunicare nonverbală
 • Limbaje de comunicare nonverbală
 • Ascultare
 • Întrebări şi răspunsuri
 • Feedback: uşor de dat şi de primit, sau nu?
 • Asertivitate
 • Etos – Patos – Logos: argumentare şi persuasiune în comunicare
 • Facilitarea discuţiilor
 • Situaţii dificile în comunicare: persoane dificile, situaţii critice, diferenţe culturale
 • Social Media

6.    Creativitate individuală

 • Exerciţii de creativitate
 • Instrumente de stimulare a creativităţii

7.    Managementul timpului

 • Hoţii de timp
 • Tentaţia procrastinării
 • Limbajul timpului

8.    Viaţa profesională la 45+

 • Alegeri personale: CE ŞTIU – CE POT – CE VREAU – CE-MI PLACE: etape pentru alegerea sau schimbarea carierei
 • Percepţii şi preconcepţii
 • Angajat, liber profesionist sau angajator?
 • Construirea şi protejarea imaginii personale
 • Prezentarea personală
 • Pregătirea pentru interviu

9.    Auto-dezvoltare

 • Misiune, viziune, valori, obiective personale
 • Obiective şi priorităţi personale
 • Puterea personală
 • Încredere în sine
 • Auto-conştientizare
 • Auto-motivare
 • Atitudine şi comportamente
 • Responsabilizare şi responsabilitate
 • Auto-control
 • Schimbare personală
 • Networking
 • Conducerea superiorilor
 • Relaţiile cu persoanele dificile
 • Generozitate vs. egoism
 • Relaţii profesionale intergeneraţionale
 • Leadership personal
 • 5S în viaţa personală
 • Valoare şi non-valoare în activităţile curente