3M (Muri-Mura-Muda)

În cadrul TPS se consideră că există trei mari tipuri de pierderi, pe cît de evidente pentru cei obișnuiți să observe totul cu spirit critic, pe atît de ascunse pentru cei care se mulțumesc să reacționeze la situațiile noi așa cum au învățat cu alte ocazii anterioare. Cele trei tipuri de pierderi sînt determinate de reacțiile interne extreme față de variațiile mari ale cererilor clientului, de variabilitatea mare a proceselor și risipa cronică de resurse. Astfel, au fost definite trei mari tipuri de pierderi, cunoscute sub acronimul 3M (Muri, Mura, Muda):

  1. Murimunca în exces sau munca în salturise referă la diferitele pierderi ce apar ca urmare a folosirii unor resurse în exces (serii foarte mari de produse, prea mult spațiu sau timp la dispoziție, stocuri și volume excesive de comenzi, materiale etc.) sau a luării unor decizii nejustificate față de cererile variabile ale clientului, care duc la planificarea defectuoasă, la încărcarea prea mare a oamenilor și echipamentelor, la suprasolicitarea resurselr disponibile – combinată cu perioade de lucru la ralenti, la dificultatea sau complexitatea prea mare a sarcinilor de lucru, la supraîncărcarea temporară cu sarcini, materiale, informații în exces, rezultînd pierderi prin exces, stres, ore suplimentare, ineficienţă, iraţionalitatea deciziilor.
  2. Muramunca neuniformă include pierderile ce provin din proiectarea proceselor – folosirea de metode inadecvate de lucru sau stabilirea de standarde nerezonabile, ce duc la instabilitatea proceselor, la dezechilibre între fazele succesive de lucru și la lipsa de sincronizare dintre procese – pierderi ce apar ca urmare a dezechilibrelor cauzate de variabilitatea mare (a calității, costurilor și termenelor), inconsistenţă, nesincronizare, ruperi de ritm, procese instabile.
  3. Mudamunca fără valoare risipa cronică de resurse ce apare în timpul realizării propriu-zise a proceselor curente – consumuri și costuri mai mari decît cele necesare și suficiente pentru satisfacerea clientului – pierderi prin activităţile care nu adaugă valoare (cele 7 tipuri de pierderi pe care le vom aborda în detaliu în lecţiile următoare).

[image]