4. Transport în exces

Transportul se referă la transferul produsului finit din locul în care a fost realizat într-un alt loc sau la orice alt transport de piese, scule, documente, materiale, semifabricate, informaţii etc. dintr-un loc (fizic sau virtual) într-altul.

Cum în realitate este puțin probabil să se poată organiza un flux de proces care să nu necesite niciun fel de transport, este necesar să nu se uite că, de cele mai multe ori, transportul este o activitate care nu adaugă valoare (cu unele excepții, în care transportul este chiar ceea ce necesită clienții, cum ar fi turismul în circuit, de exemplu, cînd transportul este parte integrantă a serviciului cerut de client, fiind astfel o activitate care adaugă valoare).

Așadar, de obicei transportul este o activitate care nu adaugă valoare, dar consumă resurse: operatori de încărcare/descărcare şi de transport, mijloace de transport, energie sau combustibil, activităţi de planificare şi de asigurare a sănătăţii şi securităţii în timpul activităților logistice, dispozitive şi ambalaje care să împiedice deteriorarea produselor pe timpul transportului, asigurarea împotriva accidentelor, furtului sau dispariţiei materialelor, iar dacă am uitat ceva, vă rog să enumeraţi în continuare elementele necesare.

Similar se pune problema și în cazul transportului de documente și transferului de date.

„Cu cît un produs se află mai mult timp pe fluxul de producţie şi cu cît este mutat de mai multe ori de la un post de lucru la altul, cu atît creşte mai mult costul final.” (Henry Ford)

În cazul transportului, dificultatea este să reușim să separăm activitățile care nu adaugă valoare, dar necesare (de exemplu, livrarea la client – dacă este inclusă în contract, transferul pieselor în zona de acoperiri de suprafață – care, din rațiuni de protecția mediului, se amplasează de obicei în zone separate de restul fluxului de proces, deplasarea materialelor la posturile de procesare succesive etc.) de orice alte activități de transport pe care le putem considera excesive, inutile, redundante – atît din punct de vedere cantitativ (cantități deplasate, frecvență și distanțe de transport), dar și calitativ (eficiența transportului, rute și mijloace de transport etc.)

Pierderile evidente prin transport sînt cele care apar atunci cînd mișcarea materialelor, semifabricatelor, produselor finite, sculelor, informațiilor etc. este excesivă, din mai multe puncte de vedere:

 1. Trasee prea lungi sau prea complexe de transport
 2. Transport ineficient

„Nu privi cu ochii, privește cu picioarele. Nu gîndi cu capul, gîndește cu mîinile.” (Taiichi Ohno)

Cum putem să ne dăm seama dacă există sau nu transport excesiv? În primul rînd, ne uităm în jur! Există o mulțime de simptome care ne pot atrage atenția:

 • Producția este organizată pe departamente funcționale
 • Există multe benzi și conveioare lungi de transport, montate la diverse înălțimi în secția de producție
 • Pe căile de acces trec frecvent electrocare și oameni cu cărucioare manuale
 • Există un departament logistic puternic, cu personal numeros
 • Există spații special destinate unor „munți” de paleți sau lăzi sau alte tipuri de containere folosite la transport.

În practică, transportul apare atunci cînd producția nu se face într-un flux continuu de proces, ceea ce, de obicei, se traduce în loturi mari, echipamente specializate – într-un cuvînt, producție de tip „Push”.

Pentru a vedea mai ușor pierderile prin transport, iată unele exemple, care trebuie adaptate la diversele tipuri de activitate posibile:

 • Transport necontrolat între posturile de procesare și locurile de stocare sau livrare
 • Transferul repetat de date între directoare, aplicații diferite, de la om la om, dintr-un departament la altul, de la o instituție la alta etc.
 • Transportul de loturi de materiale sau componente, nesincronizate cu consumurile zilnice
 • Trimiterea oamenilor în diverse locuri, pentru a căuta anumite scule, a duce documente la semnat sau a le aduce înapoi, a cere informații etc.

Există multiple cauze ce determină apariția transportului excesiv:

 • Organizare funcțională a spațiilor de lucru
 • Proiectarea inadecvată a fluxului de proces
 • Lucru în loturi mari
 • Spații de depozitare amplasate la mare distanţă de posturile de procesare
 • Lipsa unui sistem 5S, care să asigure locuri clare de amplasare pentru fiecare articol necesar în procesul muncii și disciplina necesară pentru menținerea ordinii.

„Unde nu-i cap, vai de picioare.” (proverb)

Cum menționam mai înainte, transportul este o pierdere care are o mulțime de consecințe neplăcute, cum ar fi:

 • Transportul și manipulările repetate cresc riscul de deteriorare, pierdere sau livrare la o adresă greșită a articolelor, ceea ce impune de obicei folosirea unui sistem sofisticat de monitorizare, trasabilitate, control, gestiune etc.
 • Transportul poate determina întîrzieri pe lanţul de aprovizionare sau de livrare
 • Creșterea Lead Time și a costului total de producție.

 „Mersul pe jos nu este o muncă extrem de bine plătită.” (Henry Ford)

Indicatorii care pot cuantifica transportul se referă la:

 • Distanța de transport
 • Frecvența transporturilor
 • Costul pe metru sau km de transport

[image]