Mura

Idealul în producție este să ai la timp informații corecte despre cererea clienților, să cunoști adevărata capacitate disponibilă și să ai procese flexibile, care să-ți permită să poți satisface, în timp util și eficient, cerințele clienților. În realitate, rareori putem respecta aceste condiții de bun simț.

Parte a trilogiei 3M, Mura munca neuniformă, intermitentă – se referă la pierderile prin inconstanță, iregularitate, ruperi de ritm, fluctuație mare – cantitativă, calitativă și valorică a condițiilor și rezultatelor proceselor, dezechilibre între fazele succesive de lucru, lipsa de sincronizare dintre posturile de lucru și între procese, variabilitate puternică şi necontrolată (a calității, costurilor și termenelor), procese instabile, necontrolate, neechilibrate. Mura implică deci variabilitatea mare a procesului, în ceea ce priveşte calitatea, costurile, termenele de livrare, metodele de lucru, competenţa operatorilor, alţi parametri de referinţă, ceea ce duce la o fiabilitate redusă şi la rezultate cu caracteristici fluctuante.

NB: În ceea ce privește variația, neuniformitatea și inconstanța condițiilor în care se realizează un proces, trebuie considerate atît elementele materiale, cît și resursele umane. Rezultatele proceselor depind mult de starea de sănătate fizică și mentală a operatorilor umani, cît și de starea de spirit, oboseala, atenția și atitudinea acestora față de muncă. Deci Mura apare și atunci cînd controlul proceselor nu implică anumite măsuri de cunoaștere și îmbunătățire a performanțelor resurselor umane.

Dacă procesul nu poate fi controlat, apar dezechilibre pe flux, sînt necesare stocuri tampon mari şi numeroase resurse suplimentare pentru evitarea locurilor înguste şi fluidizarea procesului.

După proiectarea proceselor, are loc faza de implementare, în care se poate evidenția Mura. Mura este o pierdere care apare în special din cauza strategiei de management și de organizare a muncii, mai bine zis a lipsei de strategie și a lipsei unor obiective comune, înțelese, corelate și agreate în toate zonele de activitate ale unei organizații. Mura înseamnă pierderile provenite din activitățile de programare a producției, prin lipsa de coordonare a sarcinilor de pe fluxul de producție, prin deciziile strategice – adesea implicite, care nu favorizează concentrarea pe un scop comun șiresponsabilitatea fiecărua pentru integrarea sarcinilor proprii în ansamblul activităților organizației. Așadar, Mura este o consecință a deciziilor luate în zonele superioare ale structurii ierarhice, fiind o hibă a stilului de conducere și a culturii organizaționale existente.

De exemplu, Mura apare atunci cînd tot mereu se schimbă un operator la unul dintre posturile de lucru aflate pe un flux de producţie sau cînd activitatea este de tip „hei-rup”, cînd apar ruperi de ritm frecvente, cu schimbări neplanificate de fabricaţie. Dacă fluxul se desfăşoară într-un ritm armonios, fără sincope şi opriri neprevăzute, atunci nu apar dezechilibrele care duc la Mura.

Mura apare din cauza variației procesului, independent de variația cererii clientului. Variația procesului se poate referi la mixul de produse de realizat, la metodele de producție, la condițiile de lucru, la elementele de intrare etc., ceea ce implică variația rezultatelor obținute. Cum variabilitatea procesului nu poate fi în nicio situație complet eliminată, tot ceea ce se poate spera este ca, prin controlul proceselor, să se reducă probabilitatea de a avea rezultate neconforme.

„Managementul este cel care organizează producția, astfel încît produsul să poată plăti salariile.” (Henry Ford)

Deși Mura apare frecvent în orice tip de organizație, acest tip de pierdere este adesea ignorat, fiind considerat mai degrabă un rău necesar, un mod de lucru „specific domeniului”, care nu poate fi ameliorat. Totuși, Mura nu numai că se poate reduce, dar este de fapt este imperios necesar să fie diminuată, deoarece variațiile mari și nesincronizările de pe fluxul de proces duc la alte pierderi, de tip Muri și Muda.

[image]