Muri

[image]

Muri înseamnă pierderi ca urmare a luării unor decizii nerezonabile (uneori absurde pentru cineva din afara organizației), care determină muncă în exces, respectiv perioade de muncă în salturi, ceea ce duce la pierderi induse în sistem prin încărcarea fie prea mare, fie prea mică a capacităţii de producţie, în funcție de variabilitatea mare a comenzilor clienților. Muri apare ca urmare a luării unor decizii ce duc la planificarea defectuoasă a producției, la suprasolicitare – combinată cu perioade de lucru la ralenti, la stabilirea unor sarcini de lucru cu dificultate sau complexitate prea mare, la supraîncărcarea temporară cu sarcini, materiale, informații în exces, rezultînd pierderi suplimetare cauzate de suprasolicitare, muncă în exces, stres, ore suplimentare, ineficienţă, dificultate prea mare a sarcinilor, iraţionalitatea deciziilor.Decizia strategică, la nivel de management, este dacă sistemul de producție din organizație să fie de tip Push sau Pull sau un sistem mixt. Iar această decizie, cu impact asupra culturii organizaționale, a climatului organizațional și a relațiilor cu clientul, este definitorie pentru nivelul pierderilor de tip Muri (și implicit Muda).

Există trei cauze principale pentru Muri:

  • Organizarea inadecvată a postului de lucru – amplasarea necorespunzătoare a echipamentelor sau materialelor, fluxuri de materiale prea lungi sau prea complexe, operatori cu competențe insuficiente etc. – ceea ce implică realizarea de sarcini suplimentare sau într-un mod mai complicat decît cel necesar
  • Lipsa unor standarde de muncă – instrucțiuni de lucru neclare sau neactualizate, dezordine și indisciplină, lipsa de comunicare pe orizontală, nerespectarea regulilor de mentenanță preventivă etc. – ceea ce implică suprasolicitarea operatorilor, care trebuie „să se descurce” în lipsa unor reguli clare, a căror respectare să fie verificată permanent
  • Mura – variabilitatea mare volumului producției – despre care vom discuta în capitolul următor.

Efectele Muri se observă pe cel puțin trei niveluri:

  • Încărcarea excesivă a echipamentelor – Suprasolicitarea echipamentelor de lucru apare atunci cînd:
  1. Echipamentele și sculele se folosesc la limita maximă posibilă, în regimuri de funcționare care determină uzura mai rapidă
  2. Omiterea unor acțiuni de mentenanță preventivă, în situațiile în care există „urgențe”
  3. Condiții improprii de păstrare sau manipulare a materialelor sau semifabricatelor utilizate în procesul de producție (peste limitele admise de umiditate, temperatură etc.)
  4. Încărcarea peste limita admisă a liniilor de producție sau a echipamentelor de transport.

În producție, suprasolicitarea echipamentelor determină defectări ale acestora, precum și producerea de rebuturi. În cazul echipamentelor, Muri este cel mai ușor de observat prin monitorizarea unui indicator esențial pentru buna lor funcționare – OEE. Pentru a preveni apariția Muri prin suprasolicitarea echipamentelor, OEE trebuie să nu depășească 80%, astfel încît utilizarea să fie cît mai eficace și eficientă cu putință. Dacă OEE>80%, atunci se lucrează cu loturi mari, pentru a reduce la minim numărul de schimbări de fabricație, ceea ce înseamnă că procesul își pierde flexibilitatea, iar Lead Time pentru o comandă crește foarte mult.

  • Solicitarea excesivă sau încărcarea insuficientă a oamenilor

Muri este toată acea muncă suplimentară pe care angajații trebuie să o realizeze din cauza organizării existente. Dacă încărcarea oamenilor este prea mare (volum mare de muncă), ritmul de lucru este prea rapid sau sarcinile de lucru sînt prea complexe și dificile, atunci condiţiile de lucru duc la apariția unui stres suplimentar, cu consum sporit de energie fizică și mentală, precum și cu impact negativ asupra nivelului performanţelor de lucru – apar mai repede oboseala, neatenția, graba. Cumulate în timp, aceste efecte pot determina probleme de calitate, accidente de muncă, stresul cronic al angajaţilor, epuizare cronică (burnout).

Pentru a putea aprecia suprasolicitarea cronică a angajaților, este esențial să existe standarde clare de muncă – respectiv ce implică munca fiecare post de lucru (volumul necesar și suficient de muncă fizică și psihică, rezultatele de obținut, limitele de decizie, condiții ergonomice de lucru, dispozitive necesare etc.).

Muri poate apărea și atunci cînd există mari decalaje între competențele sau capacitatea angajaţilor (fizică sau psihică) şi sarcinile alocate fiecăruia. În această situație, sarcinile de executat devin fie prea dificile, fie prea sumare, situații care, pe termen mediu, duc ambele la demotivare, stres, insatisfacție față de muncă și absenteism. Chiar dacă în orice manual de management se spune că angajații au nevoie de un oarecare nivel de stres, pentru a munci eficient, este bine să nu se depășească pragul peste care stresul devine dușmanul performanțelor – graba, neatenția, frica de eșec pot duce la erori, accidente, pierderi și insatisfacții pentru toate părțile implicate.

Muri apare însă și ca urmare a subutilizării resurselor umane disponibile. Oamenii simt nevoia de apartenență, iar lipsa sarcinilor de lucru este resimțită ca o respingere sau ca nerecunoașterea importanței cuiva în organizație (chiar dacă este vorba de aceiași oameni care, atunci cînd au ceva de făcut, nu sînt tocmai cei care își realizează sarcinile cu cel mai mare entuziasm și cu cele mai bune rezultate). Mai mult, alocarea de sarcini repetitive prea simple față de pregătirea unui operator duce la plictiseală și la pierderea atenției, iar în unele situații poate fi considerată ca o dovadă de discriminare.

Este de menționat faptul că nu orice suprasolicitare temporară este echivalentă obligatoriu cu Muri, ci numai aceea care are caracter relativ continuu, îndelungat, pînă devine un mod curent de lucru.

  • Suprasolicitarea întregului proces

Muri se identifică și atunci cînd se observă utilizarea nerațională a materialelor, informațiilor, resurselor financiare etc. – stocuri prea mari, loturilor prea mari de producţie, spaţiu de lucru prea mare, consum prea mare de utilități etc. – orice exces duce la demotivare, pierderi de energie, stres, dezorientare etc.

Muri se poate elimina prin reproiectarea proceselor atunci cînd este posibil. Dacă nu se poate face reproiectarea proceselor, se utilizează o serie de instrumente care pot reduce acest tip de pierdere.