Heijunka

Heijunka este o metodă de nivelare a încărcării posturilor de lucru pentru realizarea producţiei solicitate, pentru a se putea produce în ritmul impus de cererea clientului. După cum este evident, heijunka este un termen japonez,  creat şi utilizat de Toyota, pentru a descrie ideea de a distribui uniform în timp volumul de diferite tipuri de produse ce se procesează pe aceeaşi linie de producţie.

Există istoriceşte vorbind mai multe variante de aplicare – cutia Heijunka sau panoul Heijunka.

Pentru a aplica metoda Heijunka, este nevoie de  a avea o cerere continuă şi relativ stabilă pentru un interval de timp (luni, trimestre, ani) pentru o anumită familie de produse. Mai este nevoie de o linie  flexibilă de producţie, de timp scurt de reglaj la schimbarea de fabricaţie şi de lansarea în producţie de de cantităţi care să corespundă cererii clientului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *