Indicatori Lean

Nu tot ceea ce poate fi cuantificat contează, aşa cum nu tot ceea ce contează poate fi cuantificat. (Albert Einstein)

Lean implică luarea deciziilor pe bază de fapte şi de date reale, nu pe intuiţie şi păreri proprii. Practic, un sistem de indicatori lean permite luarea deciziilor pe baza analizei datelor şi informaţiilor, respectiv a unor dovezi obiective, obţinute prin: observare, măsurare, încercare, alte metode de cuantificare şi estimare adecvate.

Indicatorii Lean trebuie aleşi cu parcimonie, pentru că ei trebuie să fie puţini la număr, exprimaţi în mărimi fizice uşor de înţeles, cuantificat şi măsurat (zilnic, săptămînal, lunar, anual), orientaţi pe procese şi destinaţi a fi folosiţi de către personalul din producţie şi de către management, dar uşor de înţeles şi pe cît posibil comuni tuturor operaţiilor de producţie şi majorităţii departamentelor.

“De unde ştiu că astăzi lucrez mai bine ca ieri?“

Răspunsul este posibil dacă utilizez cîţiva indicatori, pentru a putea să fac comparaţii în timp sau între departamente.

Exemple de indicatori Lean:
 • Absenteism planificat: % din total ore
 • Absenteism neplanificat: % din total ore
 • Producţia în cantităţile şi tipo- dimensiunile planificate (BTS)
 • Durata ciclului de fabricaţie (TC/T)
 • % din timpul de lucru în care se adaugă valoare
 • Eficacitatea generală a echipamentelor (OEE)
 • Raportul între valoarea adăugată şi costurile totale
 • Costul total pe unitatea de produs
 • Venitul total pe unitatea de produs
 • Consumul de energie pe unitate de produs
 • Costuri cu rebuturile pe unitatea de produs
 • Costuri totale cu munca vie raportate la costurile din buget
 • Costurile pe unitatea de produs
 • Durata medie de fabricaţie (DTD)
 • Durata schimbării seriei de fabricaţie
 • Randament “bine de prima dată” -% nr. de bucăţi care rezultă bune din proces de prima dată (FTT)
 • Indicele de satisfacţie al angajaţilor
 • % de îndeplinire plan de formare
 • Indicele de gravitate a accidentelor
 • Număr de activităţi Kaizen
 • Număr mediu de sugestii pe angajat
 • Producţia neterminată (WIP)
 • Productivitatea muncii
 • Satisfacţia clienţilor
 • Distanţa internă parcursă de produse
 • Stocuri
 • Stocuri de produse finite
 • Stocuri echivalente ( în zile de fabricaţie)
 • Suprafaţa liberă
 • Suprafaţa productivă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *