Instrumente creative pentru rezolvarea problemelor

Găsirea de soluții se realizează folosind metode analitice sau metode creative ptentru rezolvarea problemelor. Metodologia clasică de rezolvare a problemelor include minim două etape: găsirea de idei și alegerea soluției adecvate.

Creativitatea nu este, așa cum mulți consideră, un talent sau un har al unor oameni aleși; creativitatea se învață, se cultivă, se dezvoltă în mod individual și organizațional – pornind de la cunoașterea și exersarea schimbării propriilor comportamente curente, ale obișnuințelor, stereotipurilor, perspectivelor, prejudecăților, ideilor preconcepute, obiceiurilor, rolurilor sociale etc. Nu trebuie să fim cu toții neapărat artiști, inventatori sau inovatori brevetați– este suficient să ne exersăm flexibilitatea în gîndire, să ne propunem să ieșim dintre limitele prea stricte (impuse de reguli sociale, regulamente scrise sau norme implicite sau de o disciplină auto-impusă) și să ne permitem să explorăm variante viabile din perspective noi și aparent imposibile.

Iată o serie de instrumente creative utile pentru rezolvarea problemelor:

 1. Instrumente de generare a ideilor
 2. Instrumente de evaluare a ideilor și de selectare a soluției adecvate

1. Printre instrumentele de generare de idei se află:

Iar dacă utilizatorii instrumentelor de mai sus ajung în pană de idei, li se pot pune la dispoziție o serie de instrumente de stimulare a creativității, printre care:

 • Metoda întrebărilor
 • Metoda “5 De ce?”
 • SCAMPER şi variante
 • Gîndirea metaforică
 • Sinectica şi variante
 • Discuţia în panel
 • Metoda cubului
 • Eliminarea ipotezelor implicite
 • Fişe de verificare
 • Căutarea de alternative
 • Sinectica
 • Gîndirea metaforică
 • Metoda MATEC
 • Lista de caracteristici
 • Detalierea componentelor
 • Împărţirea cireşei
 • Cercul de oportunităţi
 • Asocieri (conexiuni) forţate
 • Elemente aleatorii de intrare
 • Asocieri libere
 • Idei brute (BRUTETHINK)
 • Metoda punctelor de declanşare
 • Metoda de concentrare pe un aspect minor
 • Combinarea intenţionată
 • Muza inspiraţiei
 • Metoda paşilor “unul înainte – unul înapoi”
 • Metamorfoza
 • Lista necesităţilor evocate
 • Tehnica ‘ochiului proaspăt’ şi reţelele
 • Definiţiile altora
 • Reversul problemei
 • Revelaţia progresivă
 • Vizualizarea
 • Tehnica excursiei
 • Metoda SODA

2. Instrumentele de evaluare a ideilor și de selectare a soluției adecvate includ mai multe categorii de instrumente:

 • Instrumente de sortare, grupare, ordonare, filtrare a ideilor
  • Panoul cu poveşti
  • Mind Mapping (Ciorchinele de idei)
  • Floarea de lotus
  • Ajungerea la consens
  • Metoda bulgărelui de zăpadă
  • Tehnica grupului nominal (NGT)
  • Metoda Individual – Grup
 • Instrumente de evaluare a ideilor
  • Combinarea şi filtrarea ideilor
   • Trend Scouting şi Net Scouting (Căutarea de tendinţe şi de cunoştinţe care să confirme / infirme ideile)
   • Interviuri cu experţi sau utilizatori
   • Filtrarea ideilor, pe baza unor diferite criterii
  • Evaluarea ideilor valide
   • Abordarea AHP

   • Abordarea dialectică

   • Analiza ABC

   • Analiza Cost – Beneficiu

   • Analiza de impact

   • Analiza matricială

   • Analiza PMI

   • Analiza SWOT

   • Analiza valorii

   • Arborele de decizie

   • Arborele relevanţei

   • Avocatul ideilor

   • Diagrama de consens

   • Diagrama întrebărilor repetitive

   • Metoda „Estimare – Discuţie – Estimare”
   • Evidenţierea
   • Fişe de verificare pentru evaluarea ideilor de afaceri
   • FMEA (AMDEC – Analiza Modurilor de Defectare şi a Efectelor si Criticităţii acestora)
   • Integrarea succesivă a elementelor
   • Lista de criterii pentru evaluare
   • Logica EX-POST
   • Matricea Kepner Tregoe
   • Metode de stabilire a priorităţilor
   • Modelul Kano
   • Analiza NAF – Novelty Attractiveness Feasibility (fezabilitatea atractivităţii noului)
   • Punctele adezive
  • Selectarea ideilor – prin ierarhizarea ideilor, folosind tehnici de prioritizare:
   • Voturi multiple
   • Matricea de evaluare
   • Grila de analiză
   • Analiza cîmpului de forţe
   • Analiza comparativă
   • Analiza Pareto
   • Tehnica grupului nominal
   • Graficul lui Kivit (graficul radar)
   • Diagrama Venn

Desigur, există mult mai multe instrumente utile, iar ele se pot aplica în diverse scopuri, nu doar pentru rezolvarea creativă a problemelor. Despre unele voi da detalii, altele sînt mult prea cunoscute pentru a le mai descrie.

 

[image]