Metoda cubului

Metoda cubului este un instrument de stimulare a creativității. Această metodă presupune explorarea unei teme, probleme sau situații din mai multe perspective, permiţînd astfel o abordare complexă şi integratoare.

Se recomandă parcurgerea următoarelor etape:

  • Folosirea unui cub, pe ale cărui fețe să fie scrise cuvintele care sugerează perspectivele din care să se abordeze problema – de exemplu: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează
  • Anunțarea temei puse în discuție și împărțirea grupului de lucru în 6 sub-grupe, fiecare dintre ele avînd sarcina de a exama problema dintr-una din perspectivele înscrise pe fețele cubului:

Descrie: culorile, formele, mărimile, etc.

Compară: Cu ce seamănă? Ce este asemănător? Ce este diferit?

Analizează: Din ce este făcut, din ce se compune? La ce folosește? Ce presupune?

Asociază: La ce te îndeamnă să te gîndeşti? Ce se poate combina?

Aplică: Ce poți face cu fiecare componentă? La ce poate fi folosită?

Argumentează: Ești pro sau contra? De ce? Enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmațiilor posibile.

  • Redactarea finală a opiniei sub-grupului și prezentarea vizuală a ideilor în fața celorlați participanți
  • Discuții și concluzii asupra ideilor propuse.

Este o metodă simplă și sugestivă, care necesită un grup relativ mic de participanți. și o durată limitată de timp.

[image]