Metoda SCAMPER

Cine este familiarizat cu metoda TRIZ, va remarca imediat că SCAMPER este o variantă empirică mai simplă și mai facil de aplicat. Metoda SCAMPER se foloseşte pentru îmbunătăţirea unui produs sau crearea unuia nou și constă în utilizarea unui set de întrebări pentru a clarifica problema abordată şi pentru a orienta atenția spre cît mai multe perspective, fiind un prilej de declanșare a gîndirii laterale.

Întrebările necesare nu sînt standard, nici specifice, dar este esenţial să fie cît mai multe, chiar dacă pe moment par că nu au nicio relevanţă pentru subiectul în discuţie. SCAMPER este de fapt acronimul domeniilor din care trebuie să facă parte întrebările folosite, care trebuie să se refere la posibilitățile de regîndire a variantei tradiționale de produs, luînd în considerare mai multe tipuri de intervenții:

S – SUBSTITUIRE

  • Altcineva, altceva, în alt loc, cu alte ingrediente, materiale sau procese, altă abordare, ton al vocii etc.: Să fie acelaşi executant? Să se folosească aceeaşi reţetă? Etc.

C – COMBINARE

  • Amestec, aliaj, o grupare, un ansamblu: Să combinăm elementele? Să combinăm scopurile? Să combinăm solicitările? Să combinăm ideile? Etc.

A – ADAPTARE

  • Ce seamănă cu asta? Ce idee sugerează? Au existat situaţii asemănătoare? Ce s-ar putea copia?

M – MODIFICARE

  • Să mărim? Ce să schimbăm? Să micşorăm? Ce să adăugăm? O nouă mişcare (întoarcere, răsucire)? Să schimbă semnificaţia, culoarea, mişcarea, sunetul, ordinea, forma, conturul? O frecvenţă sporită? Mai puternic? Mai lung? Omis? Inversăm direcţia?

P – POZIŢIONARE ÎN ALT LOC

  • Forma, greutatea sau structura ar putea sugera altă utilizare? Altă poziţionare?

E – ELIMINARE

  • Renunţăm la ceva? Mai puţine componente? Condensat? Mai jos? Mai scund? Mai luminos? Minimalizăm? Mai puţin? Renunţăm total la el?

R – REORGANIZARE a componentelor, caracteristicilor, funcțiilor existente

  • Întoarcem? Inversăm rolurile? Interschimbăm componentele? Altă succesiune? Schimbăm ritmul? Schimbăm programul? Inversăm cauza cu efectul?

Desigur, diverși autori au creat variante ale metodei SCAMPER, cum ar fi SCAMMPERR, care este o extindere a metodei SCAMPER:

S – Substituire – componente, materiale, oameni

C – Combinare – seturi, combinare cu alte subansamble sau servicii, integrare de noi componente

A – Adaptare – modificare, schimbarea unor funcţii, utilizarea altor elemente

M – Mărire – să fie mărit, mai lung, mai înalt, multiplicat

M – Modificare – mărire sau reducere, schimbarea formei, modificarea caracteristicilor (culoare, aspect etc.)

P – Punerea în alt loc, în altă funcţie

E – Eliminare – îndepărtarea de elemente, simplificare, reducerea la funcţia de bază

R – Rearanjare – schimbarea ordinii, componente interschimbabile, schimbarea structurii

R – Rotire – de sus în jos, dinspre afară înspre înăuntru, etc.

De fapt, din orice cuvînt poate deriva o metodă tip SCAMPER. De exemplu, ne putem imagina metoda „DISC” (Dinamic – Inversare – Separare – Copiere), sau putem schimba semnificaţia abrevierii „SCAMPER” – de exemplu: S – Scădere, C – Colorare, A – Ameliorare etc.

Succes la rezolvarea creativă a problemelor!

[image]