Analiza SWOT

SWOT este acronimul pentru „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”, iar analiza SWOT este un instrument de analiză pentru a studia mediul intern şi cel extern al unei organizaţii sau al unei probleme sau, în general, al unei situații. Analiza SWOT a fost dezvoltată pentru a analiza punctele tari (S) şi punctele slabe (W) ale unei organizaţii, precum şi oportunităţile (O) şi ameninţările (T) cu care aceasta se confruntă în timpul realizării activităţilor curente sau a aplicării soluţiilor de schimbare propuse. SWOT se aplică în grup sau individual.

Pentru a face analiza SWOT, se identifică, investighează şi documentează mediul intern al organizaţiei sau obiectului analizei (produse, proiecte, clienţi, personal, fluxuri informaţionale şi financiare), pentru a determina punctele tari şi punctele slabe. De asemenea, este nevoie de cunoaşterea şi înţelegerea mediului extern al organizaţiei sau situației analizate, din diverse perspective, pentru a se identifica oportunităţile sau ameninţările care pot avea impact asupra funcţionării organizaţiei sau progresului situației considerate.

Pentru a nu omite elementele ce trebuie studiate şi înţelese ale mediului extern, de obicei se evidenţiază aspectele specifice pentru o serie de perspective definite ca „factori STEEP”, respectiv factori sociali, tehnologici, economici, ecologici şi politici.

După identificarea tuturor elementelor ce ţin de cele patru categorii de aspecte analizate, se completează o matrice ca cea din imagine, iar utilizarea analizei SWOT trebuie să permită găsirea de răspunsuri la întrebări similare celor enunţate în continuare:

  • Ce se poate face pentru a valorifica la maxim atuurile interne, corespunzător oportunităţilor externe de pe piaţă?
  • Ce trebuie făcut pentru ca riscurile identificate să nu afecteze punctele tari existente ale organizaţiei?
  • Ce este de făcut pentru a reduce punctele slabe, astfel încît să se poată valorifica oportunităţile externe de pe piaţă?
  • Cum se pot proteja zonele interne slabe ale organizaţiei, pentru ca să nu fie afectată de ameninţările din mediul extern?

În continuare, iată un exemplu de analiză SWOT pentru o firmă de producţie:

Atuuri (puncte tari):

Credibilitate: prezenţă şi imagine stabilă pe piaţă – din 1992, lipsă de incidente majore în relaţia cu clienţii sau cu terţe părţi

Stabilitate financiară

Personal calificat, cu competenţe în domeniile necesare: tehnologie, proiectare produse, managementul mentenanţei, managementul mediului, managementul resurselor umane, management financiar, etc.

Implicare activă în asociaţiile patronale şi profesionale de referinţă, pentru protejarea intereselor sectoriale şi acces la informaţii şi sprijin pentru introducerea schimbărilor etc.

Experienţă în investiţii prin gestiunea de fonduri nerambursabile

Deficienţe (puncte slabe):

“Firmă de familie”, cu consecinţe asupra managementului strategic

Fluctuaţie relativ mare de personal la nivelul managementului intermediar, fără mari oportunităţi de promovare

Resurse insuficiente pentru sprijinirea firmelor din lanţul de furnizori (stabilizarea nivelului calităţii produselor la aprovizionare

Număr redus de noi produse pe piaţă, care duce la descreşterea numărului de clienţi care revin cu comenzi noi

Oportunităţi:

Piaţa unică europeană elimină de pe piaţă producătorii de produse de calitate necorespunzătoare

Apariţia de prevederi legislative pentru stimularea formării continue a adulţilor

Finanţări nerambursabile disponibile, orientate către dezvoltarea sistemelor de management şi dezvoltarea resurselor umane

Ameninţări:

Piaţa cere produse noi la preţuri din ce în ce mai mici

Concurenţă acerbă pe segmentele dinamice ale pieţei

Neîncredere endemică în produsele / serviciile româneşti, care favorizează de obicei ofertele companiilor străine / multinaţionale

SWOT este o metodă simplă de analiză, dar poate fi aplicată doar de cei care cunosc și înțeleg situația atît la nivel specific, cît, mai ales la nivel global.

Ați aplicat această metodă? Îmi dați exemple, vă rog?

[image]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *