Analiza TOWS

După cum se poate ușor observa, TOWS este SWOT scris invers. În 1982, Heinz Weihrich – profesor de management la Universitatea din San Francisco, a propus folosirea unei matrice, denumiă Matricea TOWS, ca instrument pentru analiza situațională.

Analiza TOWS este o continuare a analizei SWOT, mult mai recentă și mai puțin cunoscută, care urmărește analiza relațiilor dintre cele 4 aspecte luate în considerare: punctele tari (Strenghts), punctele slabe (Weaknesses), oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) existente la un moment dat.

Scopul analizei TOWS este identificarea și examinarea relațiilor dintre cele 4 categorii de factori și modul în care se influențează unul pe celălalt, pemtru a conduce la crearea unui plan de îmbunătățire:

 • Punctele tari și oportunitățile: cum pot fi folosite atuurile interne pentru a maximiza oportunitățile externe și ce acțiuni sunt necesare în acest sens
 • Punctele tari și riscurile: cum pot fi folosite atuurile pentru a reduce sau elimina riscurile, precum și pentru a le transforma eventual în oportunități
 • Punctele slabe și oportunitățile: cum ar putea ca oportunitățile să reducă punctele slabe ale organizației sau să contribuie la succesul sau eșecul abordării oportunității sesizate
 • Punctele slabe și riscurile: cum punctele slabe să nu aibă un impact negativ asupra nivelului riscurilor, cum pot fi reduse punctele slabe pentru a nu crește riscurile.

Etapele analizei TOWS sunt următoarele:

 1. Realizarea analizei SWOT: TOWS este o continuare a analizei SWOT, deci în primul rând trebuie să se construiască matricea SWOT
 2. Pregătirea pentru analiza TOWS:
  1. Colectarea de date suplimentare în mai multe domenii: date de la clienți, angajați și management, date despre concurență și piață, date din rapoartele de audit intern, tendințe de dezvoltare etc.
  2. Crearea unei echipe transversale, care să aibă experiență în diferite domenii și să prezinte interes, spirit analitic și gândire critică. De obicei această echipă are alți membri, nu aceiași membri care au realizat analiza SWOT. Această nouă echipă își structurează propriile date de intrare, pe lângă matricea SWOT:
   • Schița profilului organizației: factorii interni care definesc poziția și funcționarea organizației
   • Identificarea și evaluarea factorilor ce definesc mediul în care există organizația: economici, sociali, tehnici, politici, demografici, geografici etc.
   • Stabilirea unor predicții, tendințe, fațete ale viitorului.
 3. Stabilirea relațiilor dintre factorii interni și cei externi: se folosește o matrice de relații, pentru a identifica și evalua intensitatea relațiilor.
 4. Selectarea acțiunilor prioritare necesare pentru a crește efectele relațiilor pozitive și neutre și a le limita pe cele negative: minimizarea punctelor slabe și a amenințărilor, minimizarea punctelor slabe concomitent cu maximizarea oportunităților, maximizarea punctelor tari și minimizarea amenințărilor sau maximizarea punctelor tari și maximizarea oportunităților.
 5. Monitorizarea situației și actualizarea matricei TOWS (trimestrial, semestrial sau anual) pentru a confirma valabilitatea relațiilor și a acțiunilor necesare sau adaptarea lor la mediul în rapidă schimbare.

Avantajele analizei TOWS constau în simplitatea metodei și în găsirea acțiunilor preventive sau de îmbunătățire care să ducă la dezvoltarea sau stabilitatea organizației. În același timp, analiza TOWS are un puternic caracter subiectiv și depinde foarte mult de experiența și atitudinea membrilor echipei de analiză.