Management vizual

Management vizual înseamnă “abilitatea de a înţelege starea unei zone de producţie în 5 minute sau mai puţin, printr-o simplă observare, fără a utiliza computerul şi fără a vorbi cu cineva.” Prin management vizual se realizează semnalizarea atingerii condiţiilor care pot determina producerea unei situaţii anormale, astfel încît să fie posibilă aplicarea la timp a unei acţiuni corective.

Exemple de situaţii anormale: un operator ce nu aplică instrucţiunile de lucru, reglarea continuă a unei maşini, o fişă de comandă găsită pe jos, produse nelivrate la timp la postul din aval, un container aflat într-un spaţiu neidentificat, lipsă de curăţenie, prea multe stocuri la un post de lucru, un operator ce sortează piese înainte de prelucrare sau care aşteaptă, etc.

O metodă semnificativă în acest domeniu este cunoscută sub numele „Andon”. Denumirea vine din Japonia, unde Andon desemna un semnal de semnalizare la distanţă. În prezent, prin Andon se înţelege un dispozitiv electronic, audio şi/sau vizual, care semnalizează, de exemplu, modul de funcţionare a unui echipament. Cele mai uzuale dispozitive Andon au trei zone colorate (roşu, verde şi galben) – iar codul culorilor este similar celui utilizat la semafoare. Verde înseamnă că totul funcţionează normal, galben (la care se adaugă de obicei şi un semnal sonor intermitent) semnifică faptul că există o problemă care necesită o atenţie specială – schimbarea producţiei sau mentenanţa planificată, iar roşu indică o situaţie anormală / o avarie. Ca urmare, Andon este un instrument specific managementului vizual, care constă în amplasarea de indicatoare luminoase şi sonore pentru a indica starea de funcţionare a procesului.

Exemple de sisteme utilizate pentru management vizual: panouri de înregistrare a producţiei realizate, faţă de producţia planificată; demarcarea clară a locurilor unde este permisă staţionarea stocurilor interoperaţionale; indicatoare ale posturilor de lucru, ale punctelor de livrare şi de stocare a produselor; fotografii / desene şi informaţii pentru identificarea produselor finite; planuri de mentenanţă; indicatori de performanţă şi indicatori de calitate; instrucţiuni de lucru, lumini intermitente de culoare roşie, galbenă sau verde, semnale acustice de avertizare, zgomotul funcţionării unui echipament, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *