Lean în şcoli (4)

4. Lean ca set de competenţe generale semnificative pentru toţi cei implicaţi în sistemul de educaţie

Aplicarea Lean este posibilă doar în organizaţiile care au o cultură adecvată, în care schimbarea, îmbunătăţirea, munca în echipă, curajul de a recunoaşte o greşeală proprie sau că ceva nu merge bine, responsabilitatea nu sînt doar cuvinte şi idei la modă, ci fac parte din modul curent de lucru.

Pentru a putea fi convingători în abordarea principiilor Lean, educatorii ar trebui să fie ei înşişi exemple pentru şcolari, elevi sau studenţi.

Fie că vorbim despre curriculum şi metodele de predare / evaluare, fie că este vorba despre managementul proceselor de înscriere, admitere, examinare, etc. sau de alte activităţi curente din instituţiile de învăţămînt – cum ar fi: consiliere educaţională, coaching, management educaţional, selecţia profesorilor, etc., beneficiarii sistemului de educaţie trebuie să vadă, să simtă şi să se obişnuiască cu un mod stabil, eficace şi eficient de lucru, cu un mediu transparent şi lipsit de teama pedepsirii imediate a greşelilor inerente, cu comportamente de tip lean care adaugă sau creează valoare pentru beneficiari şi încurajează respectul între părţi, comunicarea, lucrul în echipă, îmbunătăţirea continuă.

Astfel, cei implicaţi în furnizarea serviciilor educaţionale ar trebui să aibă o serie de competenţe generale referitoare la aspecte precum următoarele:

Lean în şcoli – oportunităţi şi bariere
Identificarea valorii, din perspectiva beneficiarilor serviciilor educaţionale
Comportamente lean
Bune practici Lean în şcoli
Metode pedagogice inovative, relevante pentru Lean
Teorii, metodologii şi instrumente Lean, 6Sigma, TQM
Identificarea, analiza şi managementul proceselor cheie din activitatea furnizorilor de servicii educaţionale
Etc.

Lean înseamnă economisire a resurselor disponibile, performanţe mai bune, satisfacţie mai mare pentru cei din interiorul sistemului dar şi pentru beneficiari, rezultate de calitate sporită. Dar rezultatele posibil de obţinut prin aplicarea principiilor şi instrumentelor Lean nu pot fi relevante atîta timp cît cei implicaţi în realizarea proceselor educaţionale (funcţionari publici din minister, administraţia locală şi inspectoratele şcolare, directori de unităţi şcolare sau universitare, profesori, lideri de sindicat, etc.) nu devin conştienţi de necesitatea de a nu mai risipi resursele existente şi nu îşi găsesc motivaţia pentru a găsi soluţii de îmbunătăţire continuă la fiecare nivel de activitate.

Din experienţa proprie recentă (de student la ID la o facultate din Bucureşti), pot afirma fără reţinere că Lean este o necunoscută majoră în sistemul de educaţie din România, dar şi în cel de formare continuă. Tot din experienţa mea (anul trecut am prezentat o lucrare la o conferinţă internaţională organizată de ESREA, pe teme de educaţie, şi pentru a o pregăti am intrat în contact cu diverse persoane interesate de subiect din lumea întreagă), este evident că lean nu este o practică uzuală în şcoli, doar ţările anglo-saxone fiind oarecum mai avansate, dar fără a se ajunge la nivel sistemic.

Veste bună este deci că avem enorm de mult de lucru, de aceea vă invit să ne unim forţele, pentru că reforma sistemului de învăţămînt din România, după peste 20 de ani de iniţiative şi proiecte nefinalizate, este încă departe de a se finalizat, iar problemele cronice nu se pot combate doar la nivel de curriculum şi examene de sfîrşit de cicluri educaţionale.

Sper să ne auzim în curînd.

Numai bine,      
Cristina.

This entry was posted in Imbunatatire, Instrumente, Lean, management, Romania, servicii, Training and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *