Lean în managementul proiectelor

Managementul proiectelor, prin cel mai recent PMBOK elaborat de PMI, a intrat în lumea Lean!

Nu numai că managementul proiectelor are acum la bază o abordare procesuală, dar semnificația majoră a unui proiect este de a crea valoare pentru părțile interesate semnificative.

Unul dintre principiile managementului proiectelor este „concentrarea pe valoare”, prin valoare înțelegându-se orice (idee, concept, produs, rezultat intangibil etc.) constituie pentru cineva (individ, organizație, colectivitate, client, partener, angajat etc.) ceva semnificativ, valoros, util, important.

Astfel, crearea de valoare trebuie să fie principalul aspect urmărit de un proiect, iar indicatorul cheie de succes al unui proiect se referă la valoarea creată pentru client sau utilizator – prin rezultatele livrate în cadrul proiectului.

În funcție de tipul de proiect și de tipul de organizație care implementează proiectul, valoarea poate fi definită diferit. Valoarea depinde de impactul creat de rezultatele livrate de proiect și de beneficiile percepute de clienți/utilizatori/beneficiari, de exemplu:

  • Avantaje financiare pentru utilizatorul produsului nou livrat prin proiect
  • Îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor rezultatelor unui proiect social
  • Reducerea poluării mediului etc.

Așadar, valoarea este ceea ce se creează prin proiect – utilitatea, importanța, relevanța, noutatea creată de proiect, pentru a se satisface nevoile și cerințele identificate inițial, înainte de a lua decizia de a face un proiect.

Managementul proiectelor trebuie să se integreze în sistemul intern de livrare de valoare al unei organizații.

Proiectele, în funcție de tipul lor și de organizația care realizează proiectul, creează valoare în diverse moduri:

  • Crearea unui nou produs, serviciu sau rezultat care satisface nevoile unor clienți sau utilizatori
  • Crearea unui impact pozitiv, pe plan social, de mediu, economic etc.
  • Îmbunătățirea eficienței, productivității, eficacității sau calității unor procese
  • Crearea cadrului în care să fie posibile schimbările necesare sau tranziția spre o stare viitoare mai bună
  • Susținerea unor beneficii create în cadrul unor acțiuni anterioare etc.

Tot ceea ce se face în timpul proiectului, fără legătură clară cu obținerea rezultatelor utile, înseamnă pierdere, conform conceptului Lean, aplicat în management.

Exemple de activități care nu livrează valoare:

  1. Un PMO dorește să știe de tipuri de activități execută membrii echipei de proiect și le cere acestora să țină câteva zile un jurnal, în care să noteze tipul de activitate executată și durata pentru fiecare. De exemplu, participare la ședință – 30 min., discuție telefonică cu furnizorul – 10 min., vizită pe teren – 4 ore, pregătire raport periodic – 2 ore etc. Această activitate nu creează valoare – nu are o legătură directă cu proiectul și cu livrabilele necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului. Dar este o activitate care poate duce la înțelegerea modului în care membrii echipei de proiect își folosesc timpul zilnic de lucru, și se pot lua decizii referitoare la activitățile care diminuează productivitatea echipei.
  2. Activitățile proiectului trebuie să fie eficiente și eficace, adică să respecte cerințele de calitate, reglementările, standardele și politicile organizaționale, pe lângă producerea rezultatului dorit, cu resursele specificate în buget. Evaluarea proceselor poate include audituri de proces și activități de asigurare a calității pentru a se asigura că procesele sunt realizate conform planificării și realizează rezultatele scontate. Activitățile de evaluare nu creează valoare, dar sunt necesare pentru a avea încredere că, la final, proiectul va livra rezultatele stabilite.

Pentru întrebări sau comentarii, nu ezitați să mă contactați!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *