Lean Learning Academy

Dacă vă interesează principiile şi o serie de instrumente Lean, vă propun să vizitaţi un site: www.leanlearningacademy.eu.

Veţi găsi date despre un proiect european denumit „Lean Learning Academy” (EACEA-503663) din programul Life long learning Programme (2007-2013) – ERASMUSCooperation between Universities and Enterprises, dar şi o serie de prezentări utile, despre Lean, Îmbunătăţirea continuă, Munca standardizată, ‘Policy deployment’ (chiar nu ştiu să traduc adecvat această sintagmă în limba română), TPM, Harta fluxului de valoare, FMEA, SMED, 5S, Poka Yoke, JIT/kanban, Flux unitar, Heijunka, Amplasarea posturilor de lucru, Calitate, Evaluare – audit – benchmarking Lean, Lucru în echipă, Management vizual, Securitatea muncii. (vezi http://www.leanlearningacademy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=106:course-modules&catid=37:course-modules&Itemid=54)

Proiectul „Lean Learning Academy”, ce se desfăşoară între 1 oct. 2009 şi 30 sept. 2011, este coordonat de KaHo Sint-Lieven şi Volvo Cars Gent – Belgia şi reuneşte universităţi şi firme din Belgia, Suedia, Polonia, Portugalia şi România (mai multe detalii se află la http://www.leanlearningacademy.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=18).

România este reprezentată de Universitatea Transilvania din Braşov (persoana de contact: Doru Talabă) şi de Siemens Program and System Engineering S.R.L., iar în echipa de proiect a universităţii Transilvania am fost cooptată anul trecut, pentru a pregăti modulele de training repartizate partenerului român.

Scopul proiectului este includerea în programele universităţilor participante (şi nu numai) de cursuri referitoare la principiile, instrumentele şi cultura organizaţională de tip Lean, pregătite în colaborare cu firme cu experienţă în domeniu. Pe lîngă modulele ce asigură aportul necesar de cunoştinţe pentru studenţi despre sistemul Lean de producţie, cursul pregătit în cadrul proiectului include o simulare a unui proces de producţie printr-un joc Lean, care să asigure înţelegerea conceptelor abordate, precum şi un modul de dezvoltare a capacităţilor de lucru în grup. Cursul modular pregătit poate fi utilizat şi de firmele care doresc să aplice principiile Lean, pentru pregătirea propriilor angajaţi, fie prin e-learning, fie prin cursuri tradiţionale de tip faţă-în-faţă.

Deci vă invit să parcurgeţi modulele disponibile şi vă aştept comentariile sau întrebările.

Numai bine,      
Cristina.

This entry was posted in Lean, Romania, Training and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *