X

x             x             Mărimea x este variabila independentă de intrare de care depinde realizarea unui proces, care cauzează obţinerea rezultatelor y ale acestuia, conform unei funcţii de transformare y=f(x).

X – Y Theory       Teoria X – Y         Douglas McGregor a formulat Teoria X şi Teoria Y, pentru a explica cele două tipuri de comportamente posibil de întîlnit într-o organizaţie.

Teoria X (1960) porneşte de la ipoteza că omul obişnuit are o aversiune inerentă faţă de muncă, încercînd, pe cît posibil să o evite. Omul mediu preferă să fie dirijat, evită responsabilităţile, are ambiţii mici şi preferă în primul rînd siguranţa. Din aceste motive, cei mai mulţi oameni trebuie să fie constrînşi, controlaţi, dirijaţi sau ameninţaţi cu sancţionarea, pentru a-i determina să depună eforturile necesare realizării sarcinilor curente la postul de lucru.

Deci angajaţilor nu le place să muncească, aşa că trebuie permanent impulsionaţi să-şi realizeze sarcinile de lucru. McGregor a observat că, în general, oamenii reacţionează la modul cum sînt trataţi. Astfel, muncitorii ar fi, prin natura lor motivaţi numai de propriile lor interese limitate şi, de aceea, trebuie să fie permanent controlaţi şi conduşi printr-un management autoritar. Ca metode de motivare, teoria X pune accentul pe dirijarea şi controlul managerial.

În 1966, McGregor a formulat teoria Y, pornind de la o ipoteză opusă – că angajaţiilor le place să muncească şi că pot fi motivaţi prin încurajări şi recunoaşterea performanţelor lor. În acest caz, oamenii îşi activează prin muncă potenţialul natural de a se autodezvolta, că îşi pot asuma reasponsabilităţi şi că au capacitatea să contribuie din proprie initţativă la atingerea obiectivelor organizaţionale. Teoria Y este astfel o antiteza a Teoriei X. McGregor sugerează că activitatea managerială porneşte, în bună parte, de la o serie de ipoteze asupra comportamentului uman, printre care ipoteza că efortul fizic şi mental fac parte din natura umană, şi, în funcţie de condiţii, munca poate fi o sursă de satisfacţie sau de penalizare. De aceea, dacă se simt implicaţi, oamenii îşi exercită auto-conducerea şi auto-controlul în vederea atingerii obiectivelor ce le sînt încredinţate.

Teoria Y consideră că motivarea în muncă trebuie făcută prin integrare, pentru că omul mediu învaţă, în condiţi corespunzătoare, nu numai să accepte, ci şi să caute responsabilitatea, deci există mult mai mulţi oameni care ar putea contribui creativ la soluţionarea problemelor organizaţionale decat se crede.

Cele două teorii au stat la baza unor noi dezvoltări şi nu se mai consideră valabile în prezent.

X Bar and R Charts          Graficele   şi R      Este un set de două grafice care se utilizează frecvent pentru controlul statistic al proceselor, cu ajutorul cărora se urmăreşte comportamentul în timp al procesului şi modul de variaţie a rezultatelor. Practic, se trasează în acelaşi grafic valorile mediilor şi ale amplitudinilor, pentru a se putea interpreta centrarea procesului şi apariţia unor cauze speciale pentru variaţia procesului. Graficul amplitudinii arată dacă procesul este în limitele de control, iar valoarea mediilor arată dacă apar cauze speciale de variaţie.

X bar chart            Graficul               Grafic de control al calităţii, în care se reprezintă media valorilor variabilei măsurate pentru un eşantion de n piese colectate dintre piesele produse la intervale de timp stabilite. Pe grafic se trec valorile mediei pentru fiecare eşantion pentru a se vedea dacă procesul determină realizarea de produse între limitele de control prestabilite sau nu.

X Matrix                 Matricea X                   Matricea X este un instrument folosit pentru implementarea metodei „Policy Deployment” într-un mod simplu şi sugestiv pentru fiecare nivel implicat. Pe coloane se trec aspectele critice pentru „Policy Deployment” (cum ar fi obiectivele urmărite, ţintele de atins, proiectele de îmbunătăţire etc.), iar pe linii se completează cu elementele specifice fiecărui aspect şi fiecărui nivel de detaliere considerat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *