Y

y         y         Mărimea y este variabila dependentă de ieşire a unui proces, care se exprimă prin următoarea ecuaţie:

y=f(x), unde

y – mărimea de ieşire, rezultatul variabil al procesului

Exemple de mărimi y: Lead Time, satisfacţia clienţilor, cantitatea de produse realizate, răspunsul la o întrebare, o decizie etc.

x – mărimea de intrare, variabila independentă
f – funcţia de transformare a mărimilor de intrare în mărimi de ieşire în cadrul unui proces

Prin proces nu trebuie înţeles doar un proces de producţie, ci orice proces identificabil. De exemplu, dacă directorul cere un raport (y) referitor la nivelul zilnic al stocurilor de materiale, acest raport va fi funcţie (f) de o serie de mărimi x, printre care se află: durata de aşteptare, competenţa persoanei implicate, accesibilitatea datelor necesare etc. Pentru a putea planifica şi controla procesele, trebuie ca mărimile x să fie identificate şi cuantificate şi să se cunoască modul de variaţie a funcţiei de transformare.

Mărimea y trebuie apoi măsurată pentru a vedea dacă procesul se desfăşoară între limitele de control sau dacă apar variaţii ce pot produce rezultate neconforme.

Yamazumi           Yamazumi           Este denumirea unui grafic cu bare folosit pentru a vizualiza modul în care este utilizat timpul la fiecare post de lucru pentru realizarea sarcinilor curente, în scopul creşterii timpului care adaugă valoare şi al echilibrării încărcării posturilor de lucru succesive. Iată un exemplu:

 

Pe fiecare coloană se reprezintă un post de lucru sau o operaţie executată de un operator dintr-o echipă de lucru şi se înregistrează cronologic durata fiecărei activităţi realizate conform succesiunii reale, folosind codul culorilor (verde – activităţi VA, roşu – activităţi NVA, galben – activităţi de inspecţie – de exemplu, etc.).

Prin această reprezentare se poate observa uşor unde se execută cele mai multe activităţi NVA, care devin priorităţi de îmbunătăţire pentru a creşte capacitatea disponibilă de lucru, ceea ce ulterior permite balansarea sarcinilor între operatori şi echilibrarea încărcării echipei / liniei de producţie.

Yellow Belt          Centura galbenă               Nu există o definiţie standard, dar, de obicei, specialistul care are nivelul necesar deţinerii „centurii galbene” deţine o serie de cunoştinţe de bază în domeniul Six Sigma, dar nu poate conduce proiecte de îmbunătăţire, ci poate fi doar membru în echipele respectivelor proiecte conduse de un specialist de nivel Green Belt sau Black Belt. În cadrul acestor echipe, Yellow Belt poate fi responsabil de o anumită zonă – pentru dezvoltarea VSM în respectiva arie şi culegerea datelor necesare analizei problemei de rezolvat. De asemenea, Yellow Belt poate fi responsabil de realizarea unor mici proiecte de îmbunătăţire a proceselor la executarea cărora participă, folosind metodologia PDCA. La nevoie, aceste proiecte se transferă către specialişti de nivel Green Belt sau Black Belt, pentru a se aplica metodologia DMAIC şi a se găsi soluţii mai complexe.

Pentru a ajunge Yellow Belt este nevoie de 1 săptămînă de curs, un examen oral şi de experienţă în participarea cu succes ca membru în echipă la realizarea a 2 proiecte de îmbunătăţire.

Yield      Rezultat util       Este un indicator de rezultat care se referă la rezultatele real obţinute, prin comparaţie cu cele planificate. Se poate calcula ca procentaj de produse bune realizate din total produse realizate sau ca procentaj al realizărilor din total cerinţe.

Denumirea indicatorilor de rezultat utilizaţi poate fi diferită:

First Time Yield (FTY) – produsele bune din prima
Rolled Throughput Yield (RTY).

Ca indicator, se foloseşte în scop diferit faţă de rata de defecte, deoarece se consideră că defectele se datorează erorilor în realizarea procesului, în timp ce rezultatul net poate fi considerat o consecinţă a tehnologiei de producţie sau a modului de utilizare a capacităţii de producţie existente.

Yokoten             Yokoten           Yokoten este o metodă ce îmbină principiile Kaizen cu copierea / transferul / generalizarea unor soluţii de îmbunătăţire care au avut deja succes în alte domenii de activitate. Se aplică unde există posibilitatea de a împărtăşi informaţii, bune practici, idei sau măsuri de îmbunătăţire între diferite departamente ale aceleiaşi organizaţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *